ILMO Luonnon- ja nurmikasvien tuotantomahdollisuudet muuttuvissa peltoviljelyolosuhteissa

ILMO

Alkamispäivä

09.05.2011

Päättymispäivä

31.01.2015

Tiivistelmä

Lapissa on käynnistynyt useita hankkeita, joilla osaltaan pyritään edistämään luonnonkasvien käyttöä niin tuotantoeläimillä, lemmikeillä kuin myös ihmisten ravintona ja hyvinvointituotteina. Näiden hankkeiden yhteinen ongelma on vähäinen mahdollisuus selvittää käytännön viljelykokeilla valittujen/valittavien luonnonkasvien viljelytekniikkaa, sadontuottokykyä, sadon laatua ja muita keskeisiä tekijöitä peltomittakaavassa. MTT:n Apukan koeasemalla on tähän hyvät mahdollisuudet. Hankehakemuksen liitteenä on muistio keskusteluista.LATU-hankkeessa käynnistettiin tutkimus koskien ilmastomuutosten vaikutusta kasvituotantoon. Tutkimuksen kohteena olivat yksivuotiset nurmet valituilla lajeilla ja monivuotiset nurmet valituilla lajeilla. Monivuotisten nurmien osalta tutkimus jäi hankkeen lyhyen kestoajan vuoksi kesken. On tärkeää tutkimustulosten luotettavuuden vuoksi saattaa monivuotisten nurmien osalta tutkimus loppuun. Yhteistyöhankkeiden kanssa on jo käynnistetty yhteistyötä joka lisää käynnissä olevien hankkeiden vaikuttavuutta