Ilmastoviisas metsäbiotalous, LULUCF-säännöstö ja metsien käyttöskenaariot Suomelle ja EU:lle

Ilmastoviisas metsäbiotalous, vaihe 1

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeessa tarkastellaan kansainvälisessä kontekstissa
- mitä haasteita on EU:n LULUCF-säännöstön soveltamisessa eri maiden erilaisiin metsien käytön periaatteisiin ja metsävaratietoihin
- millaisia epävarmuuksia metsille laskettuihin kehitysprojektioihin sisältyy (esim. Vauhkonen & Packalen 2018)
- miten eräissä Suomen kannalta tärkeissä EU-maissa on sovellettu LULUCF-säännöstöä ja miten epävarmuudet on otettu niissä huomioon.

Tuotokset

Policy brief -artikkeli