Ilmastonmuutos ja maaseutu strateginen

ILMASE-STRAT

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Vuonna 2014 hanke - analysoi miten ilmastonmuutostiedon tarpeet, sen käytäntöön soveltamisen kannusteet ja esteet ja käsitykset ilmastonmuutoksen merkityksestä vaihtelevat Suomessa alueittain, ikä- ja ammattiryhmittäin (viljelijät, neuvojat, virkamiehet), perustuen Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE)-hankkeessa kerättyyn kyselyaineistoon. - arvioi ILMASE-hankkeen työpajojen keskusteluja aineistona käyttäen, mitkä tekijät parantavat maatilojen sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen Vuonna 2015 hanke - muodostaa teemaryhmät, joissa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään käytännön menetelmiä ilmastonmuutokseen varautumiseen pohjaten kestävään luonnonvarojen käyttöön (maatalous ja ruoantuotanto, metsätalous, riista- ja kalatalous, maaseutupalvelut) - järjestää teemaryhmäkohtaisia työpajoja ja viestii ryhmien toiminnasta - tukee ulkoisen rahoituksen hakua teemakohtaisiin tutkimus- ja kehitystyötarpeisiin.