Säävaihtelun ja ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien hallinta tuotannon haavoittuvuuden vähentämiseksi ja puskurointi- sekä palautumiskyvyn parantamiseksi (ILMAPUSKURI)

ILMAPUSKURI Säävaihtelun ja ää

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan kuinka maataloudessa, integroimalla eri sopeutumistoimia sekä tuomalla kasvintuotantoa lähemmäksi kotieläintuotantoa voidaan parantaa tuotantojärjestelmiä ja -menetelmiä niin tila-, alue- kuin kansallisella tasolla. Hanke tuottaa oleellisen tärkeää tietoa siitä, miten pohjoisen maatalouden luonnonhaitoista johtuvaa haavoittuvuutta voidaan vähentää ja tuotantojärjestelmien puskurointi- ja palautumiskykyä (resilienssi, ilmastokestävyys) parantaa, kun ilmastonmuutos etenee ja säävaihtelut ja sään ääri-ilmiöiden esiintyvyys ja voimakkuus muuttuvat. Oletuksena on, että meidän tulee kehittää ja integroida hyvinkin erilaisia sopeuttamistoimia eri alueilla ja aikajänteillä. Tarvittaviin sopeutumistoimiin vaikuttaa myös oleellisesti se millaiseen ilmastonmuutokseen sekä millaisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin pyrimme varautumaan. Tätä varten hankkeessa kehitetään myös kasvituotannon riskien arviointiin soveltuvaa systeemitason mallia. Hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan säävaihteluiden kasvuun ja ääri-ilmiöiden yleistymiseen varautumiseen ja sopeutumiseen. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tilatason riskienhallintaratkaisuissa sekä kansallisen maatalous-, energia- ja ilmastopolitiikan päätöksenteon tukena.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt