Iijoen otva pääprojekti

Iijoen otva pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

14.10.2018

Tiivistelmä

Pohjois-Suomessa on useita vesivoiman tuotantoon rakennettuja suuria jokia. Tällaisten vesistöjen kehittämisessä on välttämätöntä etsiä kokonaisratkaisuja, jotka sovittelevat tavoitteita mm. vesienhoidossa, kalojen vaellusmahdollisuuksissa ja elinympäristöissä, virkistyskäytössä ja energian tuotannossa.
Iijoen otva -hanke pureutuu tähän asiakokonaisuuteen kolmella päätavoitteella: (1) yhteisellä vesistövisiolla (2) edistämällä vaelluskalakantojen palauttamista ja Itämeren lohikannan turvaamista ja (3) edistämällä joen arvoa nostavien pienempien kehittämistoimenpiteiden toteutumista jo hankkeen aikana. Merivaellukselle lähteviä lohen vaelluspoikasia on tarkoitus tulevaisuudessa ohjata ja nopeuttaa kulkemaan voimalaitosten ohitse, jolloin vältytään turbiinien ja predaation aiheuttamalta kuolleisuudelta. Luonnonvarakeskuksen päätehtävänä hankkeessa on edistää lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitin suunnittelua seuraamalla lohismolttien vaellusta ja yhdistämällä tulokset hankkeessa toteutettavan virtausmallinnuksen tuloksiin. Luke osallistuu myös niin kutsutun älykalatien kehittämiseen.
Hankkeen nimi Iijoen otva liittyy vanhaan uittosanastoon. Otva tarkoitti toisesta päästä törmään kiinnitettyä ohjainpuuta, joka esti pölkkyjen tarttumista rantaan ja suman syntymistä. Hankenimenä Iijoen otva symboloi hankkeen tavoiteltua roolia Iijoen kehittämistyön ja vaelluskalojen sujuvammassa kulussa. EAKR-hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja mukana on lukuisa joukko yhteistyötahoja.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Merivaellukselle lähteviä lohen vaelluspoikasia on tarkoitus tulevaisuudessa ohjata kulkemaan voimalaitosten ohitse kalateiden kautta, jolloin vältytään turbiinien aiheuttamalta kuolleisuudelta. Luonnonvarakeskuksen päätavoitteena projektissa on edistää lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitin suunnittelua seuraamalla lohismolttien vaellusta ja yhdistämällä tulokset hankkeessa toteutettavan virtausmallinnuksen tuloksiin. Toinen tärkeä tavoite on niin kutsutun älykalatien kehittäminen.

Luonnonvarakeskuksen tärkein tuotos hankkeessa on julkaisu, jossa tarkastellaan merkittyjen lohen vaelluspoikasten alasvaellusta suhteessa virtausmallinnuksen tuloksiin Iijoen patoaltaalla. Lisäksi projektissa syntyy raportti älykalatien kehitystyöstä sekä lohen vaelluspoikasten alasvaellussuunnitelma Iijoelle.