Iijoen otva pääprojekti

Iijoen otva pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

14.10.2018

Tavoitteet

Merivaellukselle lähteviä lohen vaelluspoikasia on tarkoitus tulevaisuudessa ohjata kulkemaan voimalaitosten ohitse kalateiden kautta, jolloin vältytään turbiinien aiheuttamalta kuolleisuudelta. Luonnonvarakeskuksen päätavoitteena projektissa on edistää lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitin suunnittelua seuraamalla lohismolttien vaellusta ja yhdistämällä tulokset hankkeessa toteutettavan virtausmallinnuksen tuloksiin. Toinen tärkeä tavoite on niin kutsutun älykalatien kehittäminen.

Tuotokset

Luonnonvarakeskuksen tärkein tuotos hankkeessa on julkaisu, jossa tarkastellaan merkittyjen lohen vaelluspoikasten alasvaellusta suhteessa virtausmallinnuksen tuloksiin Iijoen patoaltaalla. Lisäksi projektissa syntyy raportti älykalatien kehitystyöstä sekä lohen vaelluspoikasten alasvaellussuunnitelma Iijoelle.