Ilmasto- ja energiastrategian metsänielu

IEMetsä

Alkamispäivä

18.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suomi valmistelee uutta ilmasto- ja energiastrategiaa vuoden 2016 aikana. Metsillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sekä raaka-aine lähteenä että hiilen nieluna.
Lasketaan kolme vaihtoehtoista skenaariota hiilinielujen kehityksestä metsämaalle jaksolle 2015 – 2035.

2) Toteutus
Sovelletaan MELA mallin ja KHK-inventaarion menetelmiä. Lasketaan skenaariot:
1.Perusskenaario (nykytilanne + Äänekoski ja 1-2 korjausinvestointia) noin 68 milj. m3 runkopuun käyttö sisältäen energiajakeen
2.Politiikkaskenaario, eli Metsästrategian mukainen (noin 80 milj. m3 runkopuun käyttö)
3.Potentiaaliskenaario, suurin kestävä hakkuupotentiaali.


3) Tuotokset
Skenaariot ja niihin liittyvä analyysi raporttina.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksia käytetään Suomen ilmasto- ja energiastrategian laadinnassa

5) Asiakkaat
MMM, TEM, VNK ja muu ministeriöt