Enhancing development of water use efficient crops & production methods to dry and saline conditions

ICI-EGYPT-MTT

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kohennetaan Egyptin maatalouden tutkimuskeskuksen peltokasvitutkimuslaitoksen kapasiteettia kehittää kuiviin ja suolaisiin kasvuolosuhteisiin soveltuvia viljelykasveja (jalostustoimissa erityisesti sinimailasta ja härkäpapua) sekä viljelymenetelmiä. Viljelymenetelmien kehittäminen sisältää erityiskohteina siemenviljelyn sekä biohiilin tuottamisen paikallisista raaka-aineista ja sen käytön vaikutusten tutkimuksen hiekkamaan viljelyssä. Henkilöstön kouluttaminen kansainvälisiin tutkimushankkeisiin osallistumiseen on yksi tehtävä hankkeessa. Ulkoministeriön IKI-ohjelman mukaisesti keskeistä on paikallisen instituution kapasiteetin kehittäminen suomalaisen vastaavan organisaation - tässä Luken - kanssa. Hankkeessa on viisi työpakettia: 1. Development of molecular markers for chosen crops (alfalfa and fababean) 2. Screening genetic characteristics, testing chosen plant materials and disseminating information to stakeholders 3. Field tests and dissemination: testing the chosen plant materials on sandy soils, improving seed productivity and dissemination of findings to stakeholders 4 Development of new agro-technologies for improvement of water holding capacity of sandy soils RESULT 5 Improved capacity at FCRI to participate in international research collaboration. Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyy vuoden 2016 lokakuussa. Mm. kaksi opiskelijaa koulutettiin panosretortin käyttöön Suomessa ja mobiili retortti (RAUSSIN HIILIMIILU) vietiin Egyptin jossa biohiilen sekä pyrolyysinesteiden valmistus ja käytön tutkimus aloitettiin. Niistä on saatu jo saatu hyviä tuloksia. Paikallinen koulutus ja tiedonsiirto alkanut.

Hanke edistää ruokaturvaa Egyptissä. Egyptin maatalouden tutkimuskeskuksen kapasiteetin kehitys parantaa myös mahdollisuuksia myös yhteisiin Eu-rahoitteisiin hankkeisiin Luken kanssa.
Asiasanat: kehitysyhteistyö, Egypti, biohiili, härkäpapu, sinimailanen, IKI-rahoitus, Ulkoministeriö