Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory

IC-MNFI

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Myanmarin laajat metsävarat ovat olleet keskeisessä osassa ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisessa. Viime vuosikymmeninä metsien pinta-ala ja niiden lajirikkaus ovat vähentyneet voimakkaasti. Suomen ulkoministeriö rahoittaa ja FAO toteuttaa metsien monitorointijärjestelmän kehittämisen Myanmariin. IC-MNFI projekti tukee tätä työtä kouluttamalla paikallisia asiantuntijoita teoria- ja käytännönläheisillä koulutuspaketeilla.

Tuotokset

Partneriorganisaatioiden kapasiteetti ja asiantuntemus metsävarojen inventoinnissa ja monitoroinnissa vahvistuu. Laitehankintojen ja laboratorioiden ajantasaistamisen avulla Metsäntutkimuslaitoksen ja Yezinin metsäyliopiston kapasiteetti ja valmiudet metsieninventoinnin maaperäasioiden käsittelyssä ja analyyseissä paranevat.