Iänmääritysmetodiikka

Iänmääritysmetodiikka

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Tukiprojekti sellaisille hankkeille, joissa tehdään iän- ja kasvunmäärityksiä, kuten kalakantojen tilan arvioinnit (EU:n tiedonkeruun projektit) tai särkikalojen määrän arviointi ja poistokalastus. Ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan iänmääritysten luotettavuutta sekä selvitetään sopivia iänmääritysmenetelmiä sekä arkistoidaan eri tutkimusten yhteydessä kerätty luutuma-aineisto mahdollisia tulevia tarpeita varten. Iänmääritysten luotettavuudella on keskeinen merkitys kalojen kannanarvioinneissa ja ikä- ja kasvutietoja hyödyntävissä tutkimuksissa, lisäksi luutuma-aineistoja on mahdollista käyttää mm. geneettisissä ja mineralogisissa tutkimuksissa.