i-Tree – Kaupunkipuiden ekosysteemipalveluiden arvottaminen

i-Tree

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tuottaa ja koostaa tietoa
kaupunkipuiden merkityksestä rakennetun ympäristön laadulle, terveellisyydelle ja viihtyisyydelle
kaupunkipuiden ekosysteemipalveluiden taloudellisesta arvosta
kaupunkipuiden lajivalikoiman merkityksestä puuston kestävyydelle ja toipumiskyvylle häiriöistä
kaupunkipuiden merkityksestä muiden eliöryhmien monimuotoisuuden tukemisessa, esim. pölyttäjähyönteiset

Tuotokset

Ammattilehtiartikkelit, tieteelliset artikkelit, seminaariesitykset, yleistajuinen viestintämateriaali tuotettuna yhdessä kaupunkien viestinnän kanssa, videot