Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke

HyvinVoi-koordinaatio

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen painopiste on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvan hyvinvointipalveluyrittäjyyden kehittämisessä (kuten Green Care). Tällä yrittäjyydellä on läheiset yhdyspinnat sosiaali- ja terveysalan, (hyvinvointi)matkailun, TyHy-toiminnan, luonnontuotealan, kulttuurin ja liikunnan palveluyrittäjyyteen.

Edistetään hanketoimijoiden ja PK-yrittäjien osaamista palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa, todentamisessa ja viestinnässä. Lisätään palvelujen laatua ja kysyntää.

Tuotokset

Vuorovaikutteinen viestintä hanketoimijoiden kanssa: tiedon saamisen ja vertaisoppimisen mahdollistavat teematilaisuudet ja yhdessä järjesttävät aluetapahtumat.

Alan palveluiden vaikuttavuusviestintä: Hyvinvointivaikutukset, kustannusvaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.