Hyvä maatila

Hyvä maatila

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen ydintehtävä on tuottaa mittarit joilla voidaan tarkastella miten maatila, jolla on kaikki sen toimintaan tarvittavat resurssit olemassa, voi toimia kannattavasti eri tuotantosuunnissa, erilaisilla toimintakokonaisuuksilla ja erityyppisissä maaseutuympäristöissä.

Tuotokset

Mittarit ”hyvän maatilan” tarkastelulle
Hankkeen tuottamat selvitykset:
Maatila osana suomalaista yhteiskuntaa ja maaseutuyhteisöä erilaisissa toimintaympäristöissä