Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13

Hyperspectral stereoscopic ima

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.05.2016

Tiivistelmä

Hyperspektriaineiston ja fotogrammetrisen 3D-datan testaus metsäninventoinnissa.