Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten käytön edistäminen

HYPE TKI EAKR

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.08.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla tapahtuvaan hyperspektrikuvaamiseen pohjautuvia sovelluksia ja palveluja maatalouden tarpeisiin sekä lisätä ilmasta ja maasta toteutettavaan hyperspektrikuvaamiseen liittyvää liiketoimintaa, tutkimusta ja koulutusta.

Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan analyysidataa ja hyperspektrikameralla otettua kuvamateriaalia perunaviljelmistä. Tietojen avulla kehitetään sovelluksia, joita voidaan käyttää viljelymenetelmien optimointiin perunantuotannossa.