Ravinnetaseiden tulkinta ympäristön ja viljelyn hyödyksi

Hyötyä taseista Ravinnetaseide

Alkamispäivä

17.02.2014

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Ravinnetaseita voitaisiin käyttää nykyistä enemmän kestävän tehokkuuden mittarina ympäristön ja viljelyn hyödyksi. Suuren vaihtelun vuoksi typpi- ja fosforitaseiden tulkinta on kuitenkin osoittautunut vaativaksi eikä niiden koko potentiaalia ole kyetty hyödyntämään ympäristötietona. Puuttuu tulkinta sille, minkä suuruiset taseet ovat ympäristön kannalta turvallisia tai taloudellisesti järkeviä erilaisissa oloissa ja viljelykierroissa. Maatalouden ympäristöohjauksessa ravinnetaseet ovatkin jääneet neuvonnalliseksi työkaluksi ja ravinteiden hyötykäytön parantamiseen on pyritty asettamalla lannoitusrajoja. Ilman ravinnetaseiden vaihtelun perusteellista analysointia taseita onkin mahdoton verrata eri lohkojen välillä. HYÖTYÄ TASEISTA -hanke yhdistää ja tiivistää ravinnetaseisiin sisältyvän informaation uudella tavalla, mistä on hyötyä resurssitehokkaan viljelyn kehittämiselle. Yhdistämme kaiken saatavissa olevan tasetiedon kontrolloiduista tutkimuksista ja käytännön maatiloilta löytääksemme eri maaperäoloihin ja viljelykiertoihin liittyvän ravinnetaseiden vaihtelun. Tavoitteena on myös asettaa taseille viitearvot olosuhteista riippuvan vaihtelun ja ympäristövaikutuksiin sekä viljelyn talouteen liittyvien kriteerien avulla.