Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen

Hylkeenpyyntimenetelmä kalanviljelyyn

Alkamispäivä

24.11.2014

Päättymispäivä

15.11.2015

Tiivistelmä

Ent. RKTL harmaahylkeiden rysäpyyntitutkimuksia varten kehittämä ponttonirysän pyyntilaite (Lehtonen ja Suuronen 2010) pyritään tässä pilottihankkeessa muuttamaan verkkoaltaiden ääreltä tapahtuvaan harmaahylkeiden elävänäpyyntiin soveltuvaksi. Pyyntilaitteen avulla toistuvasti taloudellisia vahinkoja aiheuttavat ns. ongelmayksilöt voidaan poistaa.
Luvialla toimivan kalankasvatusyrityksen (Kala Valtanen Oy) kanssa yhteistyössä toteuttavassa hankkeessa keskitytään pyyntilaitteen teknisten ratkaisujen kehittämiseen ja laitteiston testaukseen käytännössä. Uusi hylkeidenpyyntimenetelmä edesauttaa myös valtioneuvoston hyväksymän vesiviljelystrategian toteutumista.