Hyljepaikkatietokanta

Hyljepaikka

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

Tausta

Merihyljepaikkatietoa on järjestelmällisesti kerätty vuodesta 1999. Hyljetietoa (paikka- ja hylkeiden lukumäärä tietoa) on kerätty tutkijoiden työasemille excel-tiedostoina, joita on jaeltu ja tulkittu osin työläästikin tutkijoiden välillä. Excelissä on käytännössä pistetietoa vuosittaisista paikoista, joissa viranomaistehtäviin kuuluvaa hyljelaskentaa on suoritettu. Tähän paikkatietoon perustuu vuosittaiset hyljekanta-arviot ja sitä kautta myös kestävän metsästyskiintiön määrittely sekä hyljetietoa vaatima maankäytön suunnittelu. Kerättyä aineistoa yhteiskäyttävät MMM ja Syke sekä suojelualueeseen kuuluvien luotojen osalta HELCOM.

Tavoite

Vaihe 1:
Luodaan tietokanta, johon nyt exceleissä oleva hyljepaikkatieto mallinnetaan ja konvertoidaan. Tietokannan hyödyntämiseksi luodaan käyttöliittymä, joka mahdollistaa hyljepaikkatietojen esittämisen kartalla, tietojen lataamisen (esim. GPS-käyttöön) sekä tietojen päivittämisen.

Vaihe 2:
Lisätään mahdollisuus kuvien tallentamiseen hyljepaikkoihin liittyen sekä mahdollistetaan lentoreittien suunnittelu ja järjestelmän hyödyntäminen suoraan lentolaskentojen yhteydessä. Lisätään järjestelmään suojelualuerajat ja raportointi-toiminto.