Hyljekannan rakenteen seuranta

Hyljekannan rakenteen seuranta

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on seurata hyljesaaliin ikä- ja sukupuolirakennetta sekä hylkeiden terveysindikaattoreita (lisääntymisteho ja ravitsemustila eli traanin paksuus) ja etsiä syitä näissä indikaattoreissa tapahtuviin muutoksiin sekä niiden vaikutusta hyljekantojen kasvuun. Selvitämme myös metsästyksen vaikutusta hyljekantoihin ja sitä kautta hylkeiden kalastukselle aiheuttamiin vahinkoihin.

Tuotokset

Kirjoitamme sekä tieteellisiä että yleistajuisia julkaisuja projektista. Hyljekantojen lisääntymistehosta ja ravitsemustilasta (hylkeiden terveysindikaattorit) raportoidaan HELCOM:n hyljetyöryhmälle vuosittain ja kansallisesti joka 6. vuosi.