Hybridi-Brassica

HYBRA

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hybridijalostus perustuu kahden toisistaan poikkeavan linjan risteyttämiseen ja niiden jälkeläisissä ilmenevän heteroosi-ilmiön aikaansaamaan elinvoiman lisääntymiseen. Erityisesti ristipölytteisillä kasveilla on saatu hyviä tuloksia hybridijalostuksessa. Rypsillä hybridituotantoon tarvittavia äitilinjoja on jo valmiina, mutta toimiva pölyttäjälinja puuttuu. Tutkimuksen tavoitteena on vakauttaa siementuotannossa tarvittavat perintötekijät kevätrypsin perimään ja valmistaa rypsin hybridijalostuksesta vielä puuttuva isälinja. MTT:n osuus tutkimuksessa liittyy retikasta peräisin olevan genomin osan ja Rfk-1 -geenin siirtotekniikoihin.