Liha- ja maitoketjujen kokonaiskestävyyden tarkastelu

HOSU-animal

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

1)analysoida kuluttajien näkemyksiä liha- ja maitotuotteiden kultuksesta
2)analysoida liha- jamaitoketjujen kestävyyden pullonkauloja
3)selvittää peliteorian hyödyntämismahdollisuuksia analysoitaessa kokonaiskestävyyttä

Tuotokset

Tieteelliset artikkelit
Vertailutietoa liha- ja maitoketjujen kestävyydestä
Sidosryhmätilaisuus