Hevosen lannan käsittely ja hyödyntäminen ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi

HorseManure

Alkamispäivä

01.10.2012

Päättymispäivä

30.12.2015

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa hevosen lannan ravinnepäästöjen pienentämiseksi ja sen sisältämien ravinteiden hyväksikäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi ja tehostamiseksi lannan käsittelyssä tallissa, tarhoissa, laitumilla ja lantaloissa. Hankkeessa on neljä osiota: 1) Ravinnetaseet ja ravinnekuormat, (2) Lannan ravinnehävikkien minimointi, (3) Biokaasukokeet, (4) Hyvät käytännöt ja kirjallisuustutkimus. Näissä tehdään hanke- ja erillisten koesuunnitelmien mukaiset toimenpiteet hevosen lannan ravinnepäästöjen minimoimiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.Tuloksena syntyy uutta tietoa menetelmistä, mm. siitä, miten ravinteita saadaan tehokkaasti sidottua kuivikkeisiin ja otettua talteen niiden hyväksikäytön edistämiseksi ja lannan hyödynnettävyyden parantamiseksi. Tuloksia käyttävät ja hyödyntävät hevosalan yrittäjät, hevosen lannan hyödyntäjät, neuvonta ja opetus. Tutkimuksessa löydettyjä ja kehitettäviä menetelmiä viedään käytäntöön sovellettaviksi neuvonnan ja koulutuksen sekä muiden hevosalan hankkeiden kautta. Keräämällä tietoa olemassa olevista toteutuksista voidaan saada malleja toimiviin ratkaisuihin sekä toisaalta tietoa käytännön kompastuskivistä. Tuloksia voidaan soveltaa myös muissa maissa.