Uusi kalavesien hoito-opas

Hoito-opas

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
RKTL:n 2002 julkaisema kalavesien hoito-opas Kalavedet kuntoon (Bättre fiskevatten 2003) on runsaan 10 vuoden kuluessa monin tavoin vaikuttanut kalavesien käytön ja hoidon suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. Opaskirja on saanut runsaasti käyttäjiä niin kalastusalueilla, virkamieskunnassa, kalatalousneuvonnassa kuin kalatalousopetuksessakin.

Uuden kalastuslain voimaantultua opaskirja on nyt auttamatta vanhentunut, ja muun muassa MMM:n ja ELY:jen taholta on monessa yhteydessä esitetty toiveita sen päivittämisestä uusien säädösten ja myös uusimpien tutkimustulosten mukaiseksi. Viimeisen 10-15 vuoden aikana tutkimus on tuottanut kalavesien hoidon menetelmistä ja parhaista käytännöistä paljon sellaista arvokasta uutta tietoa, joka olisi tärkeätä saattaa helpossa ja havainnollisessa muodossa tiedon tarvitsijoiden ulottuville.


2) Toteutus

Oppaan tekstisisältö valmistellaan Luken johdolla. Olemassa olevien tekstien päivittämisestä ja täydentämisestä vastaavat suurelta osin samat asiantuntijat, jotka olivat kirjoittamassa Kalavedet kuntoon -opasta. Mikäli jotkut kirjoittajista eivät ole käytettävissä uuden oppaan teossa, heiltä pyydetään lupa tekstien käyttöön uuden julkaisun lähtömateriaalina.

Uuden ja laajemman näkökulman saamiseksi kirjoittajien joukkoa täydennetään Luken omilla ja keskeisten yhteistyökumppaneiden asiantuntijoilla. Mahdollisia kumppaneita ovat mm. Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Metsähallitus, Kalatalouden keskusliitto ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.

Oppaan toimittamisesta ja markkinoinnista vastaavat julkaisemisen ja verkkoviestinnän asiantuntijat. Keskeinen yhteistyökumppani asia- ja tekstisisällön toimittamisessa on Tutkimusviestintä Paula Böhling.

3) Tuotokset

Opas julkaistaan ensisijassa asteittain täydentyvänä verkkojulkaisuna. Aineiston valmistelu ja julkaiseminen jaksotetaan niin, että opas alusta alkaen ja mahdollisimman hyvin tukee uusien kalatalousalueiden toiminnan käynnistymistä. Alkuvaiheessa suurin tarve kohdistunee KHS:n suunnittelua ja valmistelua koskevaan ja tukevaan materiaaliin.

Myöhemmin, oppaan koko keskeisen sisällön valmistuttua, voidaan harkita myös painetun opaskirjan julkaisemista. Kalatalouden keskusliitto on jo alustavasti tarjoutunut oppaan kustantajaksi.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Uusi parantaa Lukessa tehdyn kalavesien hoitoon ja käyttöön liittyvän tutkimuksen tulosten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

5) Asiakkaat
Keskeisiä uuden oppaan tarvitsijoita ja käyttäjiä ovat vuoden 2019 alussa toimintaansa aloittelevat uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet, osakaskunnat, kalatalousneuvonta ja kalastusasioista vastaavat virkamiehet mm. ELY:issä ja Metsähallituksessa.