Helsinki EU Office -koordinaatio

Hki EU Office

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Luken ja Helsinki EU Officen väliisten aktiviteettien koordinointi. Tavoittena verkostoituminen ja näkyvyyden lisääminen Brysselissä, ennakoiva strateginen vaikuttaminen

Tuotokset

Luken tilaisuudet ja vierailut Brysselissä:
Osallistuminen Officen kautta strategioiden ja hakujen valmisteluihin: projektien kokoukset Brysselissä: Osakaskokoukset, Luke – EU Office partnerikokoukset: EU Office- viestintä Luken sisällä