Hitaasti follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) vapauttavan kantaja-aineen käyttö naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyssä

HITMAP5

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata yleisesti Suomessa käytössä olevan superovulaatiohormoni-valmisteen (Folltropin-V tai Pluset) yhdistäminen biohajoavaan polymeeriin (MAP-5), jolla aikaansaadaan usean päivän kestävä jatkuva, hidas FSH-hormonin vapautuminen. Mikäli kevyempi kahden pistoksen superovulaatio-ohjelma tuottaisi samanlaisen alkiosaannon kuin nykyisin käytössä oleva raskas superovulaatiopistosohjelma (keskimäärin 6,5 siirtokelpoista alkiota/huuhtelu), korvattaisiin raskas hormonikäsittely kevyemmällä kahden pistoksen ohjelmalla, mikä todennäköisesti tulisi lisäämään lypsykarjatilojen suostuvaisuutta alkiohuuhtelun käyttämiseen ja näin nopeuttaisi naaraspuolisten eläinten jalostusta. Kahden pistoksen superovulaatiokäsittely vähentäisi eläimen tuntemaa epämukavuutta ja kipua, olisi kustannus- ja resurssitehokas sekä yksinkertainen.
2) Toteutus
Luke Maaningan tutkimuspihaton 10 - 12 lypsylehmää superovuloidaan Folltropin-V tai Pluset -valmisteen ja MAP-5 hitaasti hormonia vapauttavan hyaluronaanin yhdistelmällä käyttämällä kahden pistoksen ohjelmaa. Kontrollina samat lehmät huuhdellaan normaaliohjelmalla. Normaali huuhteluohjelma aloitetaan 9-12 päivää edellisestä kiimasta. Lehmä saa neljänä päivänä alenevalla annoksella Folltropin-V tai Pluset -superovulaatiohormonia aamuin illoin yhteensä kahdeksan pistosta lihakseen. Kuudennen pistoksen yhteydessä annetaan prostaglandiinihormonia yksi pistos, jotta lehmä saadaan kiimaan. Kiiman aikana lehmät keinosiemennetään 12 tuntia seisovan kiiman alusta ja siemennyksiä jatketaan 12 tunnin välein kiiman ulkoisten oireiden loppumiseen asti (yleensä kaksi tai kolme huuhtelusiemennystä). Kiiman jälkeen 7 vuorokautena lehmien kohduista huuhdellaan alkiot. Alkiohuuhtelun jälkeen lehmät saavat prostaglandiinipistoksen ja emättimeen asetetaan progesteronikierukka 11 vuorokaudeksi. Vuorokautta ennen kierukan poistoa lehmät saavat kiimaan tullakseen prostaglandiinipistoksen. Seuraavasta kiimasta 9-12 vuorokauden kuluttua aloitetaan testattava superovulaatiokäsittely. Lehmät saavat ensin Folltropin-V tai Pluset ja MAP-5 yhdistelmää 67 % kontrollihuuhtelussa annetusta kokonaismäärästä (400 mg FSH -hormonia)) ja tästä 48 tunnin kuluttua loput 33 % sekä kiiman tullakseen prostaglandiinipistoksen. Huuhtelusiemennykset tehdään kuten normaaliohjelmassa. Kaikissa keinosiemennyksissä käytetään hyvän hedelmällisyyden omaavan sonnin pakastesiemennestettä. Huuhtelujen jälkeen alkiot etsitään stereomikroskoopin avulla huuhtelunesteestä. Huuhdeltujen alkioiden kehittymisasteet ja laatuluokat arvioidaan sekä jaetaan alkiot siirtokelpoisiin, surkastuneisiin ja erikseen lasketaan hedelmöittymättömien munasolujen lukumäärä. Huuhdeltujen siirtokelpoisten ja surkastuneiden alkioiden sekä hedelmöittymättömien munasolujen lukumääriä verrataan toisiinsa kontrolliryhmän ja testiryhmän välillä.
3) Tuotokset
Uudenlainen superovulaatio-ohjelma naudan alkiohuuhteluun
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Mikäli uudenlainen ohjelma toimii lypsylehmillä, se voidaan ottaa välittömästi käyttöön Suomessa tehtävissä alkiohuuhteluissa
5) Asiakkaat
Viking Genetics, FABA, alkiohuuhtelueläinlääkärit