Hirviseuranta (budjettirahoitus)

Hirviseuranta

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2030

Tavoitteet

Suomen hirvikannan hoito perustuu hirvitalousalueittain asetettuihin kannan tiheyttä ja rakennetta koskeviin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan mahdollisimman tarkkaa tietoa hirvikannan koosta ja rakenteesta ja tiedon pohjalta laaditut verotuslaskelmat. Projekti tuottaa em. tiedon ja suositukset käyttäen hirvijahdin aikana kerättävää aineistoa havaituista ja kaadetuista hirvistä sekä lentolaskentojen avulla kerättyä aineistoa ja matemaattisia malleja.

Tuotokset

Projekti tuottaa vuosittain hirvitalousaluekohtaiset arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta. Arviot julkaistaan sivustolla www.riistahavainnot.fi