Hirvi ja metsävahingot

Hirvimetsä

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hirvi on maamme merkittävin taimikkotuholainen, jonka vaikutus puuston kehitykseen ja laatuun ulottuu aina päätehakkuuvaiheeseen asti. Hirven taimikkovahinkojen vähentämiseksi on keskeistä määritellä metsien tuhokestävyyden kannalta kohtuullinen hirvikannan taso alueittain. Projektissa tutkitaan hirvikannan yhteyttä hirvivahinkoihin käyttämällä hirvikanta-arvioita ja VMI:n tuottamia hirvituho- ja metsävaratietoja. Lisäksi projektissa tutkitaan hirven tekemien taimivioitusten vaikutuksia puuston myöhempään kehitykseen ja saatavaan puutavaran laatuun.