Hirvieläinten liikkeet

Hirvieläinten liikkeet

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.08.2019

Tiivistelmä

Hirvi on tärkeä riistaeläin, jonka liikkeet ja laidunnus aiheuttavat ongelmia niin liikenteelle kuin metsätaloudelle. Pääasiallinen keino ongelmien ehkäisemiseksi on kannan säätely met-sästyksen avulla. Vaellukset kesä- ja talvilaitumien välillä kuitenkin vaikeuttavat kannan alueellisen tiheyden arviointia, johon metsästyslupien myöntäminen perustuu. Lisäksi hirvikolareiden todennäköisyys riippuu liikkeellä olevien hirvien lukumäärästä. Hirven liikkumiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on keskeistä kannan arvioinnin luotettavuudelle sekä vahinkojen ehkäisemiksi alueellisen kannan säätelyn ja yhdyskuntarakentamisen sekä tieverkoston suunnittelun avulla. Tutkimushankkeen tavoitteena on radiopaikannuksen avulla selvittää kuinka laajalla alueella hirvet liikkuvat eri vuodenaikoina, miten alueittain vaihtelevat ympäristötekijät ohjaavat tai estävät hirven liikkumista ja miten hirven liikkumiskäyttäytyminen vaikuttaa hirvikolareiden riskiin.

Lisäksi projektissa selvitetään suurpetojen ja hirvieläinten vuorovaikutusta lähtien yksilöiden käyttäytymisestä eli eläinten valinnoista niiden käyttäessä päivittäistä elinympäristöään. Suomessa on nykyisin useita alueita joilla esiintyy yksi tai useampi suurpetolaji ja useita hirvieläinlajeja. Voidaan olettaa että näillä alueilla lajit vaikuttavat toistensa kantoihin voimakkaasti, mutta niiden vuorovaikutukset tunnetaan toistaiseksi puutteellisesti. Lajien menestyksellinen kannanhoito, näissä usein myös yhteiskunnallisia konflikteja aiheuttavissa tilanteissa, kuitenkin edellyttää luotettavaa tietoa vuorovaikutuksista.