Hirvenmetsästyksen talous- ja hyvinvointivaikutukset

HIRVI

Alkamispäivä

07.10.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hirvenmetsästyksen talous- ja hyvinvointivaikutukset -hankkeessa tavoitteena on selvittää hirvenmetsästyksen kysyntää metsästäjäkunnassa sekä sen harjoittajille koituvia hyvinvointivaikutuksia ja -hyötyjä.

Tuotokset

Kyselyaineisto hirvenmetsästyksestä Suomessa