Hirven ovarioanalyysit

Hirven ovarioanalyysit

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Projekti saattaa loppuun aiemmin kerätyn hirvien ovarioaineiston analyysit. Niiden avulla pyritän selvittämään ovarioanalyysitulosten sekä hirvikannan rakennetietojen avulla laskevan kaksosasteen ja pienentyvien urososuuksien välillä todetun riippuvuuden syitä. Tutkimuskysymyksenä on työhypoteesi, jonka mukaan laskevien kaksosasteiden taustalla olisi urosten osuuksien laskusta ja niiden keski-iän alhaisuudesta johtunut naarashirvien ovulaatiofrekvenssien lasku. Lisäksi pyritään varmistamaan laajojen lisääntymisaineistojen käyttökelpoisuus RKTL:n ja muidenkin tutkimuslaitosten tutkijoiden tulevissa hirvikantaan ja sen säätelyyn liittyvissä tutkimustarpeissa