Hiilivapaa Etelä-Savo

Hiilivapaa Etelä-Savo

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

30.04.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja hiilidioksidivapaan Etelä-Savon tavoitteisiin pääsemiseksi tarkastelemalla energiantuotannon ja -käytön ratkaisuja sekä metsien hiilitasetta. Lisäksi hankkeessa perustetaan alueellinen ilmastotyöryhmä tulosten jalkauttamiseksi.

Tuotokset

Hankkeen avulla saadaan perustettua ilmastotyöryhmä ja tuotettua alueen
viranomaisten päätöksentekoa tukevaa tietoa ”Hiilivapaan Etelä-Savon” edistämiseksi. Lyhyellä aikavälillä saadaan sovittua yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet
hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Pitkällä aikavälillä päästään tavoitteisiin ja voidaan
hyödyntää asemaa hiilivapaana maakuntana. Hankkeessa saadaan ymmärrys siitä, miten ”Hiilivapaa Etelä-Savo” olisi kustannustehokkainta toteuttaa.