Bioproduct and Clean Bioeconomy- RDI FlagShip in XAMK

HIILIPPU

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa Luken ja XAMK:n keskinäistä yhteistyötä ja osaamista biojalostuksen ja ympäristötutkimuksen alueella. Erityisesti keskitytään biohiilen raaka-aineisiin, tuotantoprosessiin, arvoketjuihin ja loppukäyttökohteisiin. Lisäksi parannetaan tutkimusympäristöjä.

Tuotokset

On luotu Luken ja XAMK:n yhteinen tutkimus- ja innovaatio alusta biohiilen ympärille ja on keksitty uusia teollisuutta kiinnostavia tuoteideoita.