Bioproduct and Clean Bioeconomy- RDI FlagShip in XAMK

HIILIPPU

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhdessä toteuttaman ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman lippulaivahankkeen tavoitteena on tutkimusyhteistyön syventäminen metsäbiomassan hyödyntämisen ja ympäristöturvallisuuden alueilla.Luken osuudessa keskitytään biohiileen, jota saadaan käyttämällä raaka-aineena teollisuuden sivuvirtoja ja nopeakasvuisten puulajien, pajun ja haavan, biomassaa. Tutkimuksen kohteena on tuotantomenetelmien ja erityisesti raaka-aineiden vaikutus biohiilen ominaisuuksiin. Ne puolestaan vaikuttavat biohiilen käyttökelpoisuuteen eri tarkoituksissa. Lisäksi tutkitaan biohiilen valmistuksen sivutuotteina syntyvien pyrolyysinesteiden käyttökelpoisuutta.