Hiilineutraali polttoainekierto

HIILINEUTRAALI

Alkamispäivä

01.06.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Mikrobien kyky katalysoida hiilidioksidin ja vedyn muuttuminen metaaniksi ja vedeksi on hyvin tunnettu mm. maakaasun muodostuksessa ja biokaasun tuotannossa. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on aivan uudenlaisen teknologiasovellutuksen, Sabatieren reaktiota hyödyntävän, kiintoainebiokatalysaattorin kaupallinen valmistelu. Hiilidioksidin sitominen mikrobiologisesti metaaniksi mahdollistaa hiilidioksidin uusiokäytön ja on erittäin tehokas tapa vähentää kasvihuonekaasuja. Menetelmä mahdollistaa uusiutuvan energian muuntamisen varastoitavaan muotoon. Projektin tavoite on optimoida katalysaattorin toimivuus, kartoittaa laajasti eri sovelluskonseptit ja selvittää niiden kaupallistamismahdollisuudet.