Maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, muutokset maatilan pellonkäyttöstrategiaan

HiiliMaito

Alkamispäivä

01.05.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on matalahiilisen/hiilineutraalin maitotilan kokonaisuuden skenaarioiden vertailu systeemitutkimuksen keinoin. Avaintekijänä on viljan rehukäytön pienentäminen ja sen vaikutukset tilan pellonkäyttöön ja maankäyttösektorilta peräisin olevaan ilmastokuormitukseen.

Tuotokset

Ruokintakonsepti viljan käytön vähentämiseksi. Pötsin
metaanituotantoa hillitsevän väkirehun kehittäminen. Hintalaskuri yhden
säästetyn CO2-ekv tonnin hinnan määrittämiseksi. Harmonisoitu
laskentapoja hiilijalanjäljen määrittämiseksi, yhteistyössä muiden tahojen
kanssa.