Maidontuotannon ilmastokuormituksen pienentäminen ja sen talousvaikutukset 01

HiGrass 01

Alkamispäivä

01.04.2021

Päättymispäivä

30.06.2024

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

HiGrass-hankkeessa on tavoitteena mitata kvantitatiivisesti mikä on karkearehuosuuden lisäyksen vaikutus pötsin metaanituotantoon ja voidaanko metaaninmuodostusta hillitä rypsipuristeen mukana annettavalla öljylisäyksellä. Toisena tavoitteena on mallintaa sopimushinnoittelun vaikutukset tuotannon talouteen ja ruokinnan optimiin. Lisäksi tutkitaan miten sopimushinnoittelu ja ympäristövaatimusten mukainen viljankäytön vähentäminen voidaan yhdistää.