Juurikääpävirusten interaktiobiologia

Heviri

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.08.2023

Tavoitteet

Juurikäävän virusten interaktiot ja niiden vaikutus isäntään

Tuotokset

Julkaisuja