Juurikääpien biologia ja torjunta

HetBC

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Selvittää juurikäävän esiintymistä turvemailla, sen virusdynamiikkaa sekä edistää juurikäävän torjuntaa genetiikan ja biologisen torjunnan keinoin.

Tuotokset

Referoituja julkaisuja. Mahdollisesti patentti.