HerääPahvi! – elintarvikepakkauksen uudet haasteet

HerääPahvi!

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Selvittää erilaisten kasvintuotannon sivutuotteiden hyödyntämistä elintarvikepaperin ja -kartongin valmistuksessa.

http://heraapahvi.tamk.fi/

Tuotokset

HerääPahvi!