Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet

HEMU

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen yleinen tavoite on tuottaa erityisesti ministeriöille valmistelutyössä tarvittavaa tietoa hajautetusta uusiutuvasta energiasta ja syventää kokonaiskuvaa energiasektorin käynnissä olevasta murroksesta ja siihen liittyvästä päästöjen vähennysmahdollisuudesta, samalla hakien keinoja muutoksen edistämiseksi.
Toteuttajat: Vaasan yliopisto (koordinaattori, Levón-instituutti ja teknillinen tiedekunta):
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ruralia-instituutti (Helsingin yliopisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Motiva Oy.