Heat and ANaerobic DIgestion for district HEATing

HANDIHEAT_

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

HANDIHEAT ratkoo arktisten ja syrjäisten seutujen asuntojen energiatehokkuuden ja julkisen infrastruktuurin haasteita. Projekti
tukee uusiutuvan energia-alan työpaikkojen ja liiketoiminnan kehitystä tuottamalla haja-asutusalueiden yhteisöllisen
asumissektorin edistämiseksi resursseja, joilla parannetaan asumisen ja julkisen infrastruktuurin tasoa ja energiatehokkuutta.

Tuotokset

Hankkeen toimenpiteissä keskitytään potentiaalisiksi arvioitujen, kuten biokaasun ja muiden vähän
hyödynnettyjen energialähteiden mahdollisuuksiin. Projektin kestävät ratkaisut suojaavat koko NPA-alueen syrjäisiä yhteisöjä
energian hinnan vaihtelulta ja parantavat sosiaalista hyvinvointia ja elämisen laatua.