Hämeestä hyönteiskeskus

HämInCent

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden etsiminen on ollut vilkasta viimeisten vuosien aikana. Hyönteistalous on noussut mahdollisuutena. Kasvava ala vaatii uutta tietoa ja uusia osaajia ja koulutusta. Tavoitteena on rakentaa näistä alan ekosysteemin kasvua palveleva osaamiskeskus, joka sisältää yhteistyön toimintamalleja, virtuaalisen tietoportaalin sekä fyysistä tutkimusinfraa.

Tuotokset

Hanke järjestää seminaareja ja innovointipajoja, rakentaa verkkosivut, jotka keräävät tutkimustiedon, kehittämistarpeet, alan toimijat ja yrittäjien koulutuspaketit. Hyönteistutkimusinfraa kytketään alaa hyödyntävään toimintaan. Malli ja infra luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee koko maan tarpeita.
tarpeista uusia liiketoimintamahdolli