Hallinnollisen datan käytön lisääminen

HallData

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

30.04.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tilastojen lähtötietoja kerättäessä viljelijöille aiheutuvaa vastausrasitetta voidaan vähentää korvaamalla viljelijöiltä kerättäviä tietoja hallinnollisella datalla.
2) Toteutus
Projektissa selvitetään tilastojen tuottamista hallinnollista dataa käyttäen seuraavien tilastoitavien asioiden osalta: peltoviljelyn viljelykierto, maatiloilla tehdyn lomitustyön määrä sekä eläintilastoista sikojen, lampaiden ja vuohien lukumäärä.
3) Tuotokset
Projektissa kehitetään menetelmät edellä mainittujen tilastotietojen tuottamiseen hallinnollisten aineistojen pohjalta. Samalla hallinnollisen datan käyttöön liittyvistä kysymyksistä saadaan kokemusta, josta voi olla hyötyä muiden hallinnollisten aineistojen hyödyntämisessä.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Projektin tulokset viedään käytäntöön tilastojen teossa hankkeen aikana.
5) Asiakkaat
Projektin tuloksista hyötyvät tilastotietojen tuottajat ja käyttäjät.