Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu

HALI

Alkamispäivä

01.04.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hanke tuottaa palvelukykykyisiä (luotettavat, tuoreet, helppokäyttöiset ja yhdisteltävät) ja taloudellisia kenttähavaintoja koneluettavassa muodossa. Edelleen pyrkimyksenä on lisätä vapaaehtoisten toimijoiden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Hankkeessa kehitetään kenttäreput ammattilaisille ja maallikoille sekä käyttötapausten avulla tehdä tarvemäärittely hallinnon yhteiselle palvelulle sekä testataan se ennen hankinnan toteuttamista. Hankkeen työpaketit: WP1. Tarvemäärittely Tavoitteena on tehdä markkinakartoitus ja sen jälkeen tarvemäärittely yhteisen palvelun koekäyttöä varten. Markkinakartoitus tehdään kotimaassa ja Euroopassa. Sen tarkoitus on myös sitouttaa osallistujat ja päättäjät yhteiseen tavoitetilaan. Tarvemäärittely pitää sisällään alla mainitut tehtävät, joiden avulla määritellään tietosisältö sekä järjestelmän toiminnot. Teknisiin ratkaisuihin kuten tietokantaan ei määrittelyssä puututa. Työn laatua pidetään yllä noudattamalla Julkisen hallinnon suosituksia. WP2. Koekäyttö Tavoitteena on tarvemäärittelyiden ja oletettujen toiminnallisuuksien testaus. Koekäytön tarkoitus on antaa fyysinen kuva siitä, miltä järjestelmä voisi näyttää ja ottaa järjestelmän kehittämiseen mukaan tiedon tuottajat ja asiakasryhmät. Tavoitteena on myös osallistujien motivointi ja osallistumiseen liittyvien haasteiden, kuten palvelun käytettävyyden arviointi. Kasvinsuojelupilotin tavoitteena on kehittää sovellus, joka mahdollistaa viljojen kasvitautien ja tuhohyönteisten esiintymistiedon jakamisen reaaliaikaisesti ja paikkatietoon sitoen. Kasvintuhoojien tarkkailu on merkittävä osa vuoden 2014 alussa voimaan astuvaa IPM (integrated pest management) -viljelyä. Viljelijöillä on myös velvoite kirjata havaintonsa. Kasvintuhoojien tarkkailu mahdollistaa torjuntatarpeen arvioinnin. Alueellisen tiedon jakaminen tukee neuvojia ja viljelijöitä kasvinsuojelutoimien päätöksenteossa. Tiedon kerääjinä ovat neuvojat, tutkijat ja viljelijät, joilla on perusosaaminen kasvintuhoojien tunnistamisesta. Havaintoja tehdään viljojen ruostesienistä, kirvoista ja kaalikoista, jotka torjumatta aiheuttavat merkittäviä satotappioita, leviävät pitkiä matkoja tuulten mukana ja joiden esiintymisen ennustaminen on vaikeaa. Pilotti keskittyy Etelä-Suomeen Uudenmaan ja Hämeen alueelle. WP3. Hankinta Tavoitteena on tarkentaa koekäytön perusteella tarvemäärittely sekä jakaa koekäytön kokemuksia sekä tarkentaa palveluiden kuten kenttärepun sekä lomakepalvelu yhteiset tavoitteet. Lisäksi tavoitteen on kouluttaa ja kouluttautua hankintaa varten sekä välttää todettuja hankinnan sudenkuoppia ennen varsinaista hankintaa.