Työkalu hajun arviointiin eläinsuojien ympäristöluvissa

Hajutyökalu

Alkamispäivä

15.12.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Eläinsuojien ympäristöluvituksessa naapuruussuhdehaittaa yleisimmin aiheuttava haju on haastava huomioitava. Hajun kokeminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa lukuisat tekijät itse eläinsuojassa ja sen ympäristössä. Tähän saakka haju on huomioitu eläinkohtaisiin kertoimiin liitetyn etäisyystaulukon avulla, mutta taulukkoa on pidetty epätäsmällisenä ja vanhentuneena. Hajujen arviointiin tarvitaan uusi menetelmä. Sen tulisi olla selkeä työkalu ympäristöluvan hakijoiden ja myöntäjien käyttöön, joka toimii hajujen arvioinnin yhdenmukaisena pohjana ja johon voidaan liittää tapauskohtaista tarkastelua erityispiirteinen.

2) Toteutus
Hankkeen tavoite on suunnitella suomalaisiin olosuhteisiin ja toimintaympäristön sopiva, uusi menetelmä / työkalu hajujen arviointiin eläinsuojien ympäristöluvituksen ja sijoittamisen yhteydessä. Työkalun käytännön toteutusta ei sisällytetä tähän hankkeeseen.

3) Tuotokset
Selkeä suunnitelma hajutyökalun toteuttamista varten.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Työkalu suunnitellaan yhteistyössä YM:n kanssa ja on vietävissä ympäristöluvituksen käyttöön heidän kauttaan.

5) Asiakkaat
YM, ympäristölupaviranomaiset ja -valvojat, kotieläintuottajat, neuvonta