Hajun huomiointi eläinsuojien ympäristöluvituksessa

HajuLupa

Alkamispäivä

15.09.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suomessa tavoitellaan normien purkamista ja yksi tärkeä kohde on eläinsuojien ympäristölupien keventäminen. Eläinsuojien ympäristöluvituksen tärkeä tekijä on mahdollista naapuruussuhdehaittaa aiheuttava haju, jonka arviointiin ei Suomessa ole hyvää menetelmää. Uusi menetelmä pitäisi pystyä luomaan lähivuosina ja sen tulisi pohjautua olemassa oleviin ja koeteltuihin menetelmiin maailmalla.

2) Toteutus
Selvitetään eri maissa käytössä olevia menetelmiä hajujen arviointiin eläinsuojien ympäristölupaprosessissa. Arvioidaan niiden käyttökelpoisuutta Suomessa.

3) Tuotokset
Loppuraportti rahoittajalle.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tulokset menevät suoraan Ympäristöministeriön käyttöön.

5) Asiakkaat
Ympäristöministeriö ja myöhemmin varsinaista hajuarviointityökalua tehtäessä myös MMM, AVIt, ELYt, kunnat, neuvonta, eläinsuojien suunnittelijat ja rakentajat, viljelijät