Lietelannan mikrobiologinen hajunpoisto

HAJUJATKO

Alkamispäivä

01.06.2007

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tilakokojen kasvu, tuotannon keskittyminen alueellisesti sekä kiristynyt ympäristölainsäädäntö on johtanut tilanteeseen, jossa lietelannan käsittelyyn tarvitaan kipeästi uusia menetelmiä. Lukessa on vastattu tähän tarpeeseen tutkimalla lietelannan käsittelyä pellolle levityksen sijaan prosessoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena on kehitetty järjestelmä, jossa lietelanta saatetaan mikrobiologisen käsittelyn kautta sellaiseen muotoon, että lietelannan fraktiointi edelleen erillisiksi ravinnefraktioiksi (fosfori ja typpi) ja lopuksi veden erotus kiintoaineesta on mahdollista. Järjestelmästä kehitetään maatilamittakaavan prototyyppiä Luken ja Pellonpajan yhteishankkeena. Päämääränä prototyypin kehittämisessä on, että kehitettävä teknologia on maatilaolosuhteisiin sopiva, toimintavarma ja automatisoitu Tuotekehityshankkeessa Pellonpaja vastaa järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja järjestelmän kaupallistmisesta. Luken vastuulla on tutkimus ja tekninen tuotekehitys yhteistyössä Pellonpajan kanssa.