Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla

HAITTAELÄIN

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Selvittää haittaeläinten rooli taudinaiheuttajien levittäjinä sikaloihin ja navetoihin.

Tuotokset

Parantunut tietämys haittaeläimista taudinkantajina.
Suosituksia haittaeläinten torjunnasta.
Tieteellisiä artikkeleita.