GRUDE – Green Rural Economy

GRUDE

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.08.2022

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa kunnallisella tasolla ymmärrystä kiertotaloudesta ja resurssitehokkuudesta edistäen pohjoisen vihreän kasvun kehittämistavoitteita. Osa-tavoitteina on: 1) kasvattaa vihreän kasvun tietotasoa nostamalla esille parhaita malleja ja käytänteitä eri alueilta liittyen vihreän kasvun mahdollisuuksiin 2) jakaa tietoa vihreän kasvun potentiaalista viestinnän keinoin 3) luoda toimintamalli klusteroitumisesta harvaanasutuilla alueilla.

Tuotokset

1) Tieto ja osaaminen vihreästä kasvusta ja kiertotaloudesta on kasvanut julkisella sektorilla, koulutuksessa ja elinkeinoelämässä 2) Alueilla on syntynyt uudenlaista ympäristötietoista ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen keskittyvää vihreää asennetta 3) Yhteistyötä ja käytänteiden vaihtoa on tehostettu eri toimijoiden välillä 4) Yhteistyö mahdollistaa vihreän kasvun potentiaalin realisoitumisen liiketoiminnaksi 5) Ymmärrys arvoverkkojen ja yhteistyön tärkeydestä on kasvanut.