The role of groundwater inputs for Tornionjoki trout and its management implications

Groundwater and trout

Alkamispäivä

08.03.2017

Päättymispäivä

30.06.2018

Tavoitteet

Ymmärtää pohjavesipurkaumien merkitys taimenen lisääntymiselle ja taimenenpoikasten elinympäristölle.

Tuotokset

Tutkimusraportti, 1-2 opinnäytetyötä (Helsingin yliopisto), 1-2 tiedeartikkelia, yleistajuista tiedotusta.