Lapinjärven geenireservimetsän GR3 koejärjestely

GR3 koejärjestely

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

30.04.2020

Tavoitteet

Kokeessa selvitetään puustonkäsittelyn vaikutuksia kuusen geneettiseen monimuotoisuuteen Lapinjärven kuusen geenireservimetsässä.

Tuotokset

Tuotokset ovat saatavissa vasta seurantajakson lopulla tehtyjen uusintamittuasten ja -analyysien jälkeen.