Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella

GovAda

Alkamispäivä

01.09.2014

Päättymispäivä

31.08.2018

Tavoitteet

Projekti testaa ja kehittää ensinäkin kaivostoiminnan skenaariomenetelmää, jonka avulla voimme ennustaa kaivostoiminnan kehittymistä ja toiseksi vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen (kaivostoiminta, matkailu, metsätalous) arvottamismenetelmää. Lisäksi tarkastellaan miten lakia ja osallistumiskäytäntöjä voidaan kehittää tukemaan sopeutuvaa muutosta kohti kestävää taloutta. Kyseessä on konsortioprojekti. Luken työ painottuu eri maankayttömuotojen arvottamismenetelmän ja osallistamiskäytäntöjen kehittämiseen.

Tuotokset

Projekti tuottaa uutta tietoa luonnonvarojen käytön ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista arvoista arktisella alueella ja kehittää uutta maankäytön suunnittelua palveleva paikkatietomenetelmää.